Tag Archives: groene energie

Wat is alternatieve energie?

Met alternatieve energie worden de die soorten van energie bedoeld die nog niet grootschalig ingezet worden. Als met het over alternatieve energie heeft bedoeld men vaak duurzame energie. Duurzame energie is energie die voor onbeperkte tijd kan gebruikt worden en waardoor bij het gebruik ervan het leefmilieu en niet beschadigd raakt. Doordat onze voorraad fosiele brandstoffen eindig is zal in de toekomst steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van alternatieven.

Klimaat

Hoewel er enstige verdeling is over hoe groot de gevolgen zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen is men het er globaal wel overeens dat er gevolgen zijn, slechts de ernst van de gevolgen is vaak het discussie punt. Doordat ook consumenten steeds vaker groene stroom en dus verantwoorde vormen van energie-opwekking eisen zal in toekomst hier veel innovatie in plaats vinden.

Vormen van duurzame energie

Bij duurzame energie kunt u bijvoorbeeld denken aan bio-energie, geothermische energie, zonne-energie, windenergie en waterenergie. Een tegenwoordig populaire vorm is zonne-energie, zo ziet men op steeds meer daken zonnepanelen en wekken mensen dus echt thuis hun stroom op. Het teveel aan opgewekte energie, indien aanwezig, kan zelfs terugvloeien naar de energiemaatschappij waardoor andere klanten hier gebruik van kunnen maken.

>>> Vergelijk groene energie